arrow_back.png

Výukové materiály

Vědy o vesmíru představují nekonečné pole čekající na prozkoumání. Pro mladé zvídavé hlavičky, pro učitele hledající zajímavé vzdělávací aktivity a materiály, pro širokou veřejnost zajímající se o budoucnost průzkumu vesmíru je právě zde obrovská kolekce vesmírně zaměřených materiálů.

Toolkit

Bethany Downer

Space People: Bethany Downer is is the first scientist-astronaut candidate from Newfoundland, selected for project PoSSUM (Polar Sub-orbital Science in the Upper Mesosphere) which trains the next generation of space travelers.

spaceEU Instagram

Lets Talk About Black Holes

A blog post from the Chandra X-ray Observatory about "How would you explain a supermassive black hole to kids?"

Chandra X-Ray Center

Teresa Lago

Space People: Teresa Lago is a Full Professor of Astronomy of the University of Porto, School of Sciences, and the current IAU General Secretary.

spaceEU Instagram

A Ring in a Shadow

While they’re not hiding in your closet or under your bed, monsters do exist in space. For the first time, astronomers have captured an image of the boogeymen of the Universe: a black hole.

Space Scoop

Sandra Benitez Herrera

Space People: Sandra Benitez Herrera is a post-doctorate in Astrophysics, a PhD in Astrophysics, a degree in Physics .

spaceEU Instagram

This website was produced with fundings from the European Commission’s Horizon 2020 Programme under grant agreement nº 821832. This website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle