arrow_back.png

SpaceEU projekt zapojuje učitele a instituce připravující budoucí učitele do unikátního systému vzdělávání, jež si klade za cíl zvýšení využívání tématu vesmíru ve výuce na základních a středních školách.

Projekt se snaží zapojit učitele do workshopů, seminářů, letních škol a dalších vzdělávacích aktivit, které jim napomohou při začleňování vesmírných témat do jejich výuky. Projekt se zasazuje o spolupráci s instituce přípravy budoucích pedagogů s cílem zvýšení zájmu o vesmír, jakožto vhodného tématu při výuce STEM předmětů. Všichni projektový partneři pořádají různé vzdělávací aktivity pro učitele základních a středních škol, kde jim poskytují výbornou vesmírnou inspiraci. Mimo to EUN vyvíjí MOOC, který bude k dispozici všem učitelům a lektorům, ale i rodičům, kteří by se chtěli zapojit do environmentální výchovy a vzdělávání v oblasti změny klimatu.

Vzdělávací kurzy

Semináře pro učitele pořádané v rámci spaceEU projektu ukazují mezioborové vazby jednotlivých vesmírných témat a současně se zaměřují na pomoc učitelům při integraci těchto témat do jejich školní i mimoškolní výuky.

MOOC

MOOC vytvořený v rámci spaceEU projektu poskytne lektorům, učitelům, ale i rodičům velmi užitečný nástroj pro výuku o změně klimatu.

edu_icon1.png

Letní škola

Každoroční letní škola je prostorem pro učitele, kde mohou sdílet a taktéž načerpat nové poznatky, které jim pomohou snáze začlenit vesmír do svých školních hodin.

This website was produced with fundings from the European Commission’s Horizon 2020 Programme under grant agreement nº 821832. This website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle